Úhrada Ski & Snb školy 2021

Úhrada Ski & Snb školy 2021 je stanovena takto :


Způsob úhrady : na účet č. 626 879 9906 / 5500 vedeného u RB Hradec Králové
převodním příkazem nebo složenkou. V obou případech doplňte variabilní symbol, kterým je rodné číslo účastníka akce.

Cenu akce ve výši 3200,-Kč laskavě uhraďte do 30. listopadu 2020. V případě přihlášení po tomto termínu po oznámení zařazení účastníka na akci.

Při přihlášení na jednotlivé lekce je cena lekce stanovena na 750,- Kč. 

Pokud budete mít zájem o vystavení faktury, zašlete nám údaje o odběrateli - název, adresa, IČ, bankovní spojení.

Podrobné organizační informace obdrží účastníci (zákonní zástupci) akce e-mailem první týden v prosinci 2020. Zároveň budou vyvěšeny na našich www.studioar.cz. Při přihlášení po tomto termínu zašleme informace po obdržení přihlášky.