Úhrada Letního tábora Železnice 2022

Úhrada letního tábora Železnice 2022 je stanovena takto:

Způsob úhrady : převodním příkazem na účet č. 626 879 9906/ 5500 vedeném
u Raiffeisenbank Hradec Králové.
Doplňte variabilní symbol, kterým je rodné číslo
účastníka akce.

Výše a termín úhrady:

záloha do 31.3.2022 ve výši 1000,- Kč
doplatek do 31.5.2022 ve výši 4740,- Kč (bez dopravy) nebo 4990,-Kč (s dopravou)

Při přihlášení po 31.3.2022 uhraďte zálohu po potvrzení zařazení
účastníka na akci.
Při přihlášení po 31.5.2022 uhraďte celou částku po potvrzení zařazení účastníka na akci. A to 5740,- Kč (bez dopravy) nebo 5990,- Kč (s dopravou)

Pokud budete mít zájem o vystavení faktury, zašlete nám údaje
o odběrateli - název, adresa, IČ, bankovní spojení.

Podrobné organizační informace obdrží účastníci akce první týden
v červnu 2022 formou e-mailu a příloh do něho vložených. Budou také vyvěšeny na našich www.studioar.cz.